Złączki olejowe

Produkty (10)

ModelDaneDane techniczne
Złączki do transferu medium (MD)

Złączki do transferu mediów służą do przenoszenia mediów takich jak np. olej, powietrze, woda itp. przez system mocowania z punktem zerowym SPEEDY classic.

Tym samym, np. urządzenia mocujące zamontowane na paletach maszynowych są zasilane energią (olej hydrauliczny, sprężone powietrze).

Złączki do transferu mediów składają się z dwóch komponentów - jednego do montażu w SPEEDY i jednego do montażu na palecie, które są automatycznie łączone podczas zaciskania złączek wlotowych.

Zalety:

 • Złączki mogą być zintegrowane bezpośrednio w gniazdach SPEEDY.
 • W jednym gnieździe SPEEDY może znajdować się do 4 złączek.
 • Skok sprzęgania jest dopasowany do gniazd SPEEDY.

Formuła obliczeniowa:

Siła ciągnąca gniazda SPEEDY classic 1 = 10.000 N względnie 6.700 N

Siła sprzęgania F [N] = ( 250 + 7,1 x p [bar] ) x n (n = liczba złączy będących jednocześnie pod ciśnieniem po sprzęgnięciu)

 • Linie bezciśnieniowe mają mniej niż 250 N siły sprężyny.
 • Suma sił osiowych złączek mediów przeciwdziała sile ciągnącej SPEEDY.
 • Siła skrawania i siła sprzęgająca, które mają zostać przeniesione, nie mogą przekraczać siły ciągnącej systemu mocowania z punktem zerowym!

Ważne uwagi dotyczące prawidłowego zastosowania złączek mediów:

 • Złączki mediów można łączyć tylko bez ciśnienia.
 • Palety maszynowe z wbudowanymi kanałami mediów nie mogą być pod ciśnieniem po odłączeniu.
 • Konieczne jest koncentryczne pozycjonowanie +/- Ø 0,2 mm.
 • Oba komponenty złączek mediów zostaną zamknięte po rozłączeniu.

Nasi konsultanci z przyjemnością doradzą w kwestii prawidłowego wykorzystania złączek do transferu mediów

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowyMin siła sprzęgania [N]Ciśnienie robocze [bar]Wartość przepływu [l/min] przy ciśnieniu 90 bar i oleju HLP 46
-250max 20028
Złączki do mediów NW 4 – strona palety – z kołnierzem montażowym

Złączki mediów dla oleju hydraulicznego i powietrza, inne media na zamówienie.

Przepływ mediów jest sprzężony z skokiem gniazd szybkomocujących i po odmocowaniu jest zamknięty.

Zastosowanie:

Do bezpośredniej zabudowy w paletach maszynowych jak również w złączach wielokrotnych z i bez odmuchiwania.

1) Śruby mocujące

2) Złączka medium – strona palety

3) Złączka medium – strona systemu SPEEDY

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowyMin siła sprzęgania [N]Masa [kg]Karta zabudowy
704 201-0.03D025
Złącze wielokrotne NW4 złączka męska – strona palety

Złącze wielokrotne z 1-4 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowyIlość zabudowanych złączek [szt]Masa [kg]Karta zabudowy
703 01410.50D040
703 01520.50D040
703 01630.50D040
703 01740.50D040
Złączki do mediów NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY – z kołnierzem montażowym

Złączki mediów dla oleju hydraulicznego i powietrza, inne media na zamówienie.

Przepływ mediów jest sprzężony z skokiem gniazd szybkomocujących i po odmocowaniu jest zamknięty.

Przy zastosowaniu wraz z gniazdami szybkozłącznymi SPEEDY classic nie wymaga dodatkowego pozycjonowania.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego montażu w gniazdach szybkozłącznych, a także pojedynczych lub wielokrotnych złączach z odmuchem i bez.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowyMin siła sprzęgania [N]Masa [kg]Karta zabudowy
704 200-0.02D023
Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY

Złącze wielokrotne z 1-4 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowyIlość zabudowanych złączek [szt]Masa [kg]Karta zabudowy
703 00910.50D042
703 01020,50D042
703 01130.50D042
703 01240.50D042
 
Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY – 2

Złącze wielokrotne z 5 lub 6 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowyIlość zabudowanych złączek [szt]Masa [kg]Karta zabudowy
703 01362D059
703 02252D059
Złączki do mediów NW 4 – strona palety

Złączki mediów dla oleju hydraulicznego i powietrza, inne media na zamówienie.

Przepływ mediów jest sprzężony z skokiem gniazd szybkomocujących i po odmocowaniu jest zamknięty.

Zastosowanie:

Do dwuczęściowego montażu na paletach maszynowych, a także do pojedynczych lub wielokrotnych połączeń z wydmuchem i bez, np. w połączeniu z hartowaną podkładką nośną.

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowyMin siła sprzęgania [N]Masa [kg]Karta zabudowy
704 203-0.02D083
Złączki medium NW 4 zaślepka

Zaślepka do złączek medium.

Zastosowanie:

Do zaślepienia nie wykorzystanych złączek. Pasuje do 704 200 strona SPEEDY.

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowyMasa [kg]Karta zabudowy
704 2080.01D023
Cęgi demontażowe

Dzięki odpowiedniemu konturowi złączki przy demontażu nie ulegają uszkodzeniu.

Zastosowanie:

Cęgi do demontażu złączek.

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowyMasa [kg]
504 0150.18
 
Zawór kontrolny zamocowania – mechaniczny

Zawór kontrolny do kontrolowania poprawnego zamocowania.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Kontrola naciągu jest obowiązkowa dla wszystkich maszyn wirujących! Szczególnie ważne przy pionowych maszynach obróbczych.

 1. Pierścień zabezpieczający
 2. Zawór kontrolny zamocowania
 3. Kierunek przepływu
 4. Gniazdo SPEEDY
 5. Wyłącznik ciśnienia do sygnału kontrolnego
 6. Rozdzielacz hydrauliczny do układu kontroli
 7. Rozdzielacz hydrauliczny do zwalniania gniazda SPEEDY
 8. Zawór ograniczający ciśnienie, 40 bar (80 bar)
 9. Zawór ograniczający ciśnienie , 8 bar
 10. Źródło zasilania olejem z maszyny
 11. Zawór zwrotny (Bypass)

Schemat hydrauliczny jest tylko przykładem i wyjaśnia zasadę działania!

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowyMax ciśnienie [bar]Masa [kg]Karta zabudowy
703 210100.01D024
703 01520.50D040
703 01630.50D040
703 01740.50D040