Złączki olejowe

Produkty (10)

Model Dane Dane techniczne
Złączki do transferu medium (MD)

Złączki do transferu mediów służą do przenoszenia mediów takich jak np. olej, powietrze, woda itp. przez system mocowania z punktem zerowym SPEEDY classic.

Tym samym, np. urządzenia mocujące zamontowane na paletach maszynowych są zasilane energią (olej hydrauliczny, sprężone powietrze).

Złączki do transferu mediów składają się z dwóch komponentów - jednego do montażu w SPEEDY i jednego do montażu na palecie, które są automatycznie łączone podczas zaciskania złączek wlotowych.

Zalety:

 • Złączki mogą być zintegrowane bezpośrednio w gniazdach SPEEDY.
 • W jednym gnieździe SPEEDY może znajdować się do 4 złączek.
 • Skok sprzęgania jest dopasowany do gniazd SPEEDY.

Formuła obliczeniowa:

Siła ciągnąca gniazda SPEEDY classic 1 = 10.000 N względnie 6.700 N

Siła sprzęgania F [N] = ( 250 + 7,1 x p [bar] ) x n (n = liczba złączy będących jednocześnie pod ciśnieniem po sprzęgnięciu)

 • Linie bezciśnieniowe mają mniej niż 250 N siły sprężyny.
 • Suma sił osiowych złączek mediów przeciwdziała sile ciągnącej SPEEDY.
 • Siła skrawania i siła sprzęgająca, które mają zostać przeniesione, nie mogą przekraczać siły ciągnącej systemu mocowania z punktem zerowym!

Ważne uwagi dotyczące prawidłowego zastosowania złączek mediów:

 • Złączki mediów można łączyć tylko bez ciśnienia.
 • Palety maszynowe z wbudowanymi kanałami mediów nie mogą być pod ciśnieniem po odłączeniu.
 • Konieczne jest koncentryczne pozycjonowanie +/- Ø 0,2 mm.
 • Oba komponenty złączek mediów zostaną zamknięte po rozłączeniu.

Nasi konsultanci z przyjemnością doradzą w kwestii prawidłowego wykorzystania złączek do transferu mediów

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Min siła sprzęgania [N] Ciśnienie robocze [bar] Wartość przepływu [l/min] przy ciśnieniu 90 bar i oleju HLP 46
- 250 max 200 28
Złączki do mediów NW 4 – strona palety – z kołnierzem montażowym

Złączki mediów dla oleju hydraulicznego i powietrza, inne media na zamówienie.

Przepływ mediów jest sprzężony z skokiem gniazd szybkomocujących i po odmocowaniu jest zamknięty.

Zastosowanie:

Do bezpośredniej zabudowy w paletach maszynowych jak również w złączach wielokrotnych z i bez odmuchiwania.

1) Śruby mocujące

2) Złączka medium – strona palety

3) Złączka medium – strona systemu SPEEDY

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Min siła sprzęgania [N] Masa [kg] Karta zabudowy
704 201 - 0.03 D025
Złącze wielokrotne NW4 złączka męska – strona palety

Złącze wielokrotne z 1-4 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Ilość zabudowanych złączek [szt] Masa [kg] Karta zabudowy
703 014 1 0.50 D040
703 015 2 0.50 D040
703 016 3 0.50 D040
703 017 4 0.50 D040
Złączki do mediów NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY – z kołnierzem montażowym

Złączki mediów dla oleju hydraulicznego i powietrza, inne media na zamówienie.

Przepływ mediów jest sprzężony z skokiem gniazd szybkomocujących i po odmocowaniu jest zamknięty.

Przy zastosowaniu wraz z gniazdami szybkozłącznymi SPEEDY classic nie wymaga dodatkowego pozycjonowania.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego montażu w gniazdach szybkozłącznych, a także pojedynczych lub wielokrotnych złączach z odmuchem i bez.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Min siła sprzęgania [N] Masa [kg] Karta zabudowy
704 200 - 0.02 D023
Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY

Złącze wielokrotne z 1-4 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Ilość zabudowanych złączek [szt] Masa [kg] Karta zabudowy
703 009 1 0.50 D042
703 010 2 0,50 D042
703 011 3 0.50 D042
703 012 4 0.50 D042
 
Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY – 2

Złącze wielokrotne z 5 lub 6 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Ilość zabudowanych złączek [szt] Masa [kg] Karta zabudowy
703 013 6 2 D059
703 022 5 2 D059
Złączki do mediów NW 4 – strona palety

Złączki mediów dla oleju hydraulicznego i powietrza, inne media na zamówienie.

Przepływ mediów jest sprzężony z skokiem gniazd szybkomocujących i po odmocowaniu jest zamknięty.

Zastosowanie:

Do dwuczęściowego montażu na paletach maszynowych, a także do pojedynczych lub wielokrotnych połączeń z wydmuchem i bez, np. w połączeniu z hartowaną podkładką nośną.

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Min siła sprzęgania [N] Masa [kg] Karta zabudowy
704 203 - 0.02 D083
Złączki medium NW 4 zaślepka

Zaślepka do złączek medium.

Zastosowanie:

Do zaślepienia nie wykorzystanych złączek. Pasuje do 704 200 strona SPEEDY.

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Masa [kg] Karta zabudowy
704 208 0.01 D023
Cęgi demontażowe

Dzięki odpowiedniemu konturowi złączki przy demontażu nie ulegają uszkodzeniu.

Zastosowanie:

Cęgi do demontażu złączek.

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Masa [kg]
504 015 0.18
 
Zawór kontrolny zamocowania – mechaniczny

Zawór kontrolny do kontrolowania poprawnego zamocowania.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Kontrola naciągu jest obowiązkowa dla wszystkich maszyn wirujących! Szczególnie ważne przy pionowych maszynach obróbczych.

 1. Pierścień zabezpieczający
 2. Zawór kontrolny zamocowania
 3. Kierunek przepływu
 4. Gniazdo SPEEDY
 5. Wyłącznik ciśnienia do sygnału kontrolnego
 6. Rozdzielacz hydrauliczny do układu kontroli
 7. Rozdzielacz hydrauliczny do zwalniania gniazda SPEEDY
 8. Zawór ograniczający ciśnienie, 40 bar (80 bar)
 9. Zawór ograniczający ciśnienie , 8 bar
 10. Źródło zasilania olejem z maszyny
 11. Zawór zwrotny (Bypass)

Schemat hydrauliczny jest tylko przykładem i wyjaśnia zasadę działania!

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Max ciśnienie [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
703 210 10 0.01 D024
703 015 2 0.50 D040
703 016 3 0.50 D040
703 017 4 0.50 D040