Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY – 2


Złącze wielokrotne z 5 lub 6 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Ilość zabudowanych złączek [szt] Masa [kg] Karta zabudowy
703 013 6 2 D059
703 022 5 2 D059

Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY – 2