Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY


Złącze wielokrotne z 1-4 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Ilość zabudowanych złączek [szt] Masa [kg] Karta zabudowy
703 009 1 0.50 D042
703 010 2 0,50 D042
703 011 3 0.50 D042
703 012 4 0.50 D042

 


Złącze wielokrotne NW 4 – mechanika sprzęgająca – strona SPEEDY