Złączki do transferu medium (MD)


Złączki do transferu mediów służą do przenoszenia mediów takich jak np. olej, powietrze, woda itp. przez system mocowania z punktem zerowym SPEEDY classic.

Tym samym, np. urządzenia mocujące zamontowane na paletach maszynowych są zasilane energią (olej hydrauliczny, sprężone powietrze).

Złączki do transferu mediów składają się z dwóch komponentów – jednego do montażu w SPEEDY i jednego do montażu na palecie, które są automatycznie łączone podczas zaciskania złączek wlotowych.

Zalety:

  • Złączki mogą być zintegrowane bezpośrednio w gniazdach SPEEDY.
  • W jednym gnieździe SPEEDY może znajdować się do 4 złączek.
  • Skok sprzęgania jest dopasowany do gniazd SPEEDY.

Formuła obliczeniowa:

Siła ciągnąca gniazda SPEEDY classic 1 = 10.000 N względnie 6.700 N

Siła sprzęgania F [N] = ( 250 + 7,1 x p [bar] ) x n (n = liczba złączy będących jednocześnie pod ciśnieniem po sprzęgnięciu)

  • Linie bezciśnieniowe mają mniej niż 250 N siły sprężyny.
  • Suma sił osiowych złączek mediów przeciwdziała sile ciągnącej SPEEDY.
  • Siła skrawania i siła sprzęgająca, które mają zostać przeniesione, nie mogą przekraczać siły ciągnącej systemu mocowania z punktem zerowym!

Ważne uwagi dotyczące prawidłowego zastosowania złączek mediów:

  • Złączki mediów można łączyć tylko bez ciśnienia.
  • Palety maszynowe z wbudowanymi kanałami mediów nie mogą być pod ciśnieniem po odłączeniu.
  • Konieczne jest koncentryczne pozycjonowanie +/- Ø 0,2 mm.
  • Oba komponenty złączek mediów zostaną zamknięte po rozłączeniu.

Nasi konsultanci z przyjemnością doradzą w kwestii prawidłowego wykorzystania złączek do transferu mediów

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowyMin siła sprzęgania [N]Ciśnienie robocze [bar]Wartość przepływu [l/min] przy ciśnieniu 90 bar i oleju HLP 46
250max 20028

Złączki do transferu medium (MD)