Złączki do mediów NW 4 – strona palety – z kołnierzem montażowym


Złączki mediów dla oleju hydraulicznego i powietrza, inne media na zamówienie.

Przepływ mediów jest sprzężony z skokiem gniazd szybkomocujących i po odmocowaniu jest zamknięty.

Zastosowanie:

Do bezpośredniej zabudowy w paletach maszynowych jak również w złączach wielokrotnych z i bez odmuchiwania.

1) Śruby mocujące

2) Złączka medium – strona palety

3) Złączka medium – strona systemu SPEEDY

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Min siła sprzęgania [N] Masa [kg] Karta zabudowy
704 201 0.03 D025

Złączki do mediów NW 4 – strona palety – z kołnierzem montażowym