Złącze wielokrotne NW4 złączka męska – strona palety


Złącze wielokrotne z 1-4 złączkami.

Z odmuchiwaniem.

Zastosowanie:

Sterowanie urządzeniami lub imadłami hydraulicznymi (zasilanie) na paletach maszynowych.

Szczególnie nadaje się do automatycznego ładowania/sprzęgania palet przez zintegrowane odmuchiwanie.

Modernizacja istniejących systemów mocowania punktu zerowego za pomocą transferu mediów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Ilość zabudowanych złączek [szt] Masa [kg] Karta zabudowy
703 014 1 0.50 D040
703 015 2 0.50 D040
703 016 3 0.50 D040
703 017 4 0.50 D040

Złącze wielokrotne NW4 złączka męska – strona palety