STANDARD

System szybkomocujący do zabudowy wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej.
Dzięki niskiemu profilowi nie wymagają dużo miejsca do zabudowy (możliwość zabudowy w płytach o grubości 49 mm). System mechanicznego mocowania z hydraulicznym luzowaniem.

Produkty (6)

Model Dane Dane techniczne
STANDARD – do zabudowy – kwadratowe
Dzięki kwadratowemu kształtowi gniazda istnieje możliwość zamocowania i zablokowania odpowiednio zorientowanej palety nawet przy mocowaniu w jednym gnieździe. Zastosowanie: Do pojedynczego mocowania, do obróbki 5-cio osiowej i innych zastosowań. Również do stosowania wspólnie z gniazdami okrągłymi. Do zabudowy w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i mostach obrotowych. Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, erodowanie i testowanie urządzeń montażowych. Rysunek/Przykład zastosowania:  
Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
804.330 25 000 6 700 35 - 40 1.50 D004
804.347 25 000 10 000 75 - 80 1.50 D004
STANDARD – do zabudowy – okrągłe

System szybkomocujący do zabudowy wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej.

Dzięki niskiemu profilowi małe zapotrzebowanie na miejsce (możliwość zabudowy w płytach o grubości 35 mm).

System mechanicznego mocowania z hydraulicznym luzowaniem.

Zastosowanie:

Do montażu w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i paletach obrotowych.

 Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, erodowanie i testowanie urządzeń montażowych.

Śruby mocujące w zakresie dostawy.

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
804 452 38 000 20 000 35 - 40 2.40 D020 D032
 
Zestaw do konwersji DHF

Właściwości: Dzięki zestawowi do konwersji DHF (funkcja DHF = "trzecia ręka") system szybkomocujący może obsługiwać funkcję "trzeciej ręki". Elementami z zestawu do konwersji DHF należy zastąpić (w systemie szybkomocującym) koszyk z kulkami i pierścień uszczelniający (o-ring) (patrz rysunek, pozycja 3/4). Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do załadunku pionowego za pomocą urządzeń wspomagających. Podczas mocowania nie jest konieczne opuszczanie ramienia załadunkowego. • Wpięcie wstępne • Puszczenie detalu (palety) • Mocowanie detalu (palety)

Rysunek/Przykład zastosowania:

1. pierścień zabezpieczający 2. Pierścień trzymający 3. Koszyk kulkowy 4. O-ring

Numer zamówieniowy Opis Masa
704 229 Zestaw do konwersji DHF 0.04 kg
 
STANDARD – do zabudowy – kwadratowe

Dzięki kwadratowemu kształtowi gniazda istnieje możliwość zamocowania i zablokowania odpowiednio zorientowanej palety nawet przy mocowaniu w jednym gnieździe. Dzięki niskiemu profilowi nie wymagają dużo miejsca do zabudowy (możliwość zabudowy w płytach o grubości 49 mm).

Zastosowanie: Do pojedynczego mocowania, do obróbki 5-cio osiowej i innych zastosowań. Również do stosowania wspólnie z gniazdami okrągłymi. Do zabudowy w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i mostach obrotowych. Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, obróbka elektroerozyjna i testowanie urządzeń montażowych. Śruby mocujące w zakresie dostawy.

* DHF = Funkcja trzeciej ręki (z j. niem. Dritte Hand Funktion)

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] DHF* Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
804 338 55 000 30 000 Nie 30-35 bar 8.25 D020
804 571 55 000 30 000 Tak 30-35 bar 8.25 D020
 
STANDARD – do zabudowy – okrągłe – ze zwiększoną siłą wypchnięcia

Właściwości: System szybkomocujący do zabudowy wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej. Dzięki niskiemu profilowi nie wymagają dużo miejsca do zabudowy (możliwość zabudowy w płytach o grubości 58 mm). Zwiększona siłą wypchnięcia 25.000 N System mechanicznego mocowania z hydraulicznym luzowaniem. Zastosowanie: Do montażu w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i paletach obrotowych. Do obróbki dużych i ciężkich elementów.

Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, obróbka elektroerozyjna i testowanie urządzeń montażowych.

Śruby mocujące w zakresie dostawy. * DHF = Funkcja trzeciej ręki (z j. niem. Dritte Hand Funktion)

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] DHF* Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
807 010 55 000 30 000 Nie 40-45 bar 6.65 D055 D056
807 010 55 000 30 000 Tak 40-45 bar 6.65 D055 D056
STANDARD – do zabudowy – okrągłe

Zastosowanie:

Do montażu w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i paletach obrotowych.

Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, obróbka elektroerozyjna i testowanie urządzeń montażowych.

Śruby mocujące w zakresie dostawy.

* DHF = Funkcja trzeciej ręki (z j. niem. Dritte Hand Funktion)

Rysunek/Przykład zastosowania:
Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] DHF* Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
804 339 55 000 30 000 Nie 30-35 bar 6.20 D020 D032
804 570 55 000 30 000 Tak 30-35 bar 6.20 D020 D032