STANDARD – do zabudowy – kwadratowe


Dzięki kwadratowemu kształtowi gniazda istnieje możliwość zamocowania i zablokowania odpowiednio zorientowanej palety nawet przy mocowaniu w jednym gnieździe. Dzięki niskiemu profilowi nie wymagają dużo miejsca do zabudowy (możliwość zabudowy w płytach o grubości 49 mm).

Zastosowanie:
Do pojedynczego mocowania, do obróbki 5-cio osiowej i innych zastosowań. Również do stosowania wspólnie z gniazdami okrągłymi.
Do zabudowy w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i mostach obrotowych.
Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, obróbka elektroerozyjna i testowanie urządzeń montażowych.
Śruby mocujące w zakresie dostawy.

* DHF = Funkcja trzeciej ręki (z j. niem. Dritte Hand Funktion)

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] DHF* Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
804 338 55 000 30 000 Nie 30-35 bar 8.25 D020
804 571 55 000 30 000 Tak 30-35 bar 8.25 D020

 


STANDARD – do zabudowy – kwadratowe