Blokada narzędzi – mechaniczno-hydrauliczna 4.2900


Wersja GSHM


  • Wersja 4.2900
  • Maksymalna siła mocująca (kN) 45
  • Powtarzalność centrowania (mm) ± 0,15
  • Dopuszczalna odchyłka wstępnej pozycji w poziomie (mm)- 1/+2
  • Dopuszczalna odchyłka wstępnej pozycji osiowej (mm) ± 2
Blokada narzędzi – mechaniczno-hydrauliczna 4.2900