Blokada narzędzi – mechaniczna 4.2900


Wersja GSM


  • Wersja 4.2900
  • Maksymalna siła mocująca (kN) 60 - 100
  • Powtarzalność centrowania (mm) ± 0,02
  • Dopuszczalna odchyłka wstępnej pozycji w poziomie (mm) -1/+3
  • Dopuszczalna odchyłka wstępnej pozycji osiowej (mm) ± 2
  • Moment obrotowy (Nm) 180 - 300
Blokada narzędzi – mechaniczna 4.2900