Blokada narzędzi – hydrauliczna 4.2900


Wersja GSH


  • Wersja 4.2900
  • Maksymalna siła mocująca (kN) 60 - 100
  • Powtarzalność centrowania (mm) ± 0,02
  • Dopuszczalna odchyłka wstępnej pozycji w poziomie (mm) -1/+3
  • Dopuszczalna odchyłka wstępnej pozycji osiowej (mm) ± 2
  • Ciśnienie zasilania (bar) 60
Blokada narzędzi – hydrauliczna 4.2900