SPEEDY hydratec

Właściwości: System szybkomocujący do zabudowy na stole wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej. Kompaktowe wymiary wymagające małej ilości miejsc. SPEEDY hydratec
jest modułem, który można zabudować bezpośrednio w płycie lub w stole maszyny. System zasilany hydraulicznie, dwustronnego działania. Hydraulicznie mocowany i luzowany. Dzięki krótkim cyklom bardzo nadaje się do automatyzacji.

Grupy produktów (4)