Światowa nowość HILMA HPC

Na targach AMB firma ROEMHELD po raz pierwszy prezentuje imadło maszynowe z czujnikami, zapewniające wysoką niezawodność procesu i monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

„HILMA Process Control”: intuicyjna aplikacja do elementów mocujących z czujnikami siły.

Grupa ROEMHELD opracowała imadło maszynowe HPC z inteligentnymi czujnikami do bezpiecznego mocowania przedmiotów obrabianych i monitorowania produkcji w czasie rzeczywistym.

Może być obsługiwany intuicyjnie za pomocą powiązanej aplikacji. Specjalista w zakresie techniki mocowania przedstawia na AMB niedawno ukończony prototyp. Po sensorycznym uchwycie wychylnym zaprezentowanym w 2017 r. imadło maszynowe HPC jest drugim elementem mocującym ROEMHELD ze zintegrowanymi czujnikami.

Grupa ROEMHELD dąży do opracowania elementów mocujących zgodnych z Przemysłem 4.0, które podniosą jakość produkcji zarówno w zakresie mocowania narzędzi, jak i przedmiotu obrabianego.

Innowacja rozszerza funkcje sprawdzonego imadła maszynowego HILMA NC 125; elektronika rejestruje siły mocujace w czasie rzeczywistym. Porównuje to element mocujący z wcześniej ustawionymi wartościami docelowymi i limitami. Przekazuje wyniki bezprzewodowo do stacjonarnych lub mobilnych odbiorników, na których zainstalowana jest powiązana aplikacja „HILMA Process Control”. Ostrzeżenie jest wydawane, gdy wartości siły mocującej zbliżają się do jednego z zakresów granicznych. Ponadto dane mogą być przekazywane do systemu sterowania maszyną w celu automatycznej interwencji w proces produkcyjny.

Oprócz bezprzewodowej transmisji do aplikacji do przesyłania danych służy również interfejs OPC UA. Odpowiada to standardowi Industry 4.0 i umożliwia bezpośrednią komunikację danych z odpowiednią maszyną.

Prosta wizualizacja

System mierzy siłę w cyklu wynoszącym pół sekundy i wykrywa zmiany siły docisku od 50 N. Bieżące wartości są przesyłane bezprzewodowo do aplikacji, gdzie można je odczytać i zarejestrować. Można je również sprawdzić za pomocą optycznego systemu sygnalizacji świetlnej w aplikacji.

Zielony oznacza optymalną produkcję. Gdy tylko wartość siły mocującej zostanie zmierzona na krawędzi ustawionego minimalnego lub maksymalnego zakresu, sygnalizacja świetlna zmienia kolor na żółty i operator może zainterweniować. Jeśli wartość graniczna zostanie przekroczona, sygnalizacja świetlna zaświeci się na czerwono. W takim przypadku urządzenie można wyłączyć automatycznie.

Wyświetlanie maksymalnie czterech imadeł maszynowych HPC

Krytyzne wartości siły mocowania o których system ostrzega, operator może wygodnie ustawić w aplikacji samodzielnie. W obecnej wersji może kontrolować do czterech elementów zaciskających jednocześnie, dla których może przypisywać poszczególne nazwy w celu ich rozróżnienia.

W przejrzystej szacie graficznej określa optymalną wartość do obróbki przedmiotu, a także minimalną i maksymalną wartość zadaną. Określa również, z którego przybliżenia do tych dwóch wartości powinien wystąpić komunikat ostrzegawczy. Ponadto może łatwo skalibrować imadło maszyny za pomocą aplikacji. Aby chronić element przed przedwczesnym zużyciem, przeciążenia są sygnalizowane operatorowi w odniesieniu do nominalnej siły mocującej. Klient może sprawdzać interwały konserwacji za pomocą licznika zmiany obciążenia

Różnorodne opcje aplikacji - również w pełni zautomatyzowane

System monitorowania HPC składa się zasadniczo z płytki drukowanej w imadle precyzyjnym i akumulatora, które są chronione przed wiórami i smarami chłodzącymi i spełniają wymagania klasy ochrony IP67. Może pracować na zasilaniu akumulatorowym i przy ciągłym zasilaniu, a w przyszłości będzie dostępny jako opcja dla mechaniczno-hydraulicznej i czysto hydraulicznej wersji HILMA NC 125. W pełni zautomatyzowana praca będzie również możliwa dzięki hydraulicznie napędzanemu imadłu maszyny.

Planowane dalsze projekty technologii czujników

Imadło maszynowe HPC jest już drugim elementem mocującym firmy ROEMHELD z inteligentnymi czujnikami. Na poprzednim AMB w Stuttgarcie grupa zaprezentowała sensoryczny zacisk wychylny, który został bardzo dobrze przyjęty przez specjlaistów. Zwiększa to na przykład siłę docisku, temperaturę i siły skrawania na obrabianym przedmiocie.

W przyszłości będą realizowane kolejne projekty technologii czujników. W tym celu HILMA zaprojektowała system czujników, aby można go było używać w tej samej formie na innych elementach mocujących. Aplikację można szybko rozszerzyć, aby jednocześnie monitorować różne typy systemów mocujących.