Tematy na czasie: napędy serwo, digitalizacja, tworzenie sieci, monitorowanie stanu (Condition Monitoring) ROEMHELD prezentuje technologię mocowania narzędzi kompatybilną z ideą przemysłu 4.0 (Industrie 4.0)

Konieczność dobrego przygotowania do produkcji komponentów na potrzeby elektromobilności rozumieją producenci pras do obróbki plastycznej i wykrawarek. Odpowiednie maszyny są już szeroko oferowane. Potwierdza to sondaż przeprowadzony na targach Blechexpo przez specjalistów ROEMELD u partnerów przemysłowych AIDA, Andritz Kaiser, Bruderer, Schuler oraz Simpac.

Według fachowców trend w najbliższym czasie idzie w kierunku prostych, niedrogich i łatwych do doposażenia rozwiązań w zakresie digitalizacji i łączenia do sieci pras, a także w kierunku monitorowania stanu (Condition Monitoring). W ten sposób wykorzystanie technologii ma stać się możliwe do wypróbowania, a szczególnie przekonać ma do siebie przedsiębiorstwa średniej wielkości. W następnych latach prasy serwo powinny zdobyć, zdaniem ekspertów, dalsze udziały w rynku również ze względu na coraz to bardziej kompleksowe procesy.

 

Szanse na wzrost postrzegane są przede wszystkim w Azji oraz w krajach NAFTA. Zadania w technologii mocowania narzędzi mogą wykraczać w przyszłości poza czystą optymalizację i automatyzację czasów przezbrojenia. Elementom mocującym kompatybilnym z filozofią przemysłu 4.0 przypisuje się ważną rolę, aby podczas coraz bardziej kompleksowych procesów móc sterować dodatkowymi funkcjami w narzędziu i dostarczać danych do monitorowania stanu (Condition Monitoring).

 

Prasy wykonujące produkcję na potrzeby elektromobilności wymagają szczególnie dużej przestrzeni do zabudowy narzędzi „skutkami elektromobilności dotknięci są raczej klienci, którzy produkują komponenty silników lub układu przeniesienia napędu, nas działających w zakresie technologii pras skutki dotykają w mniejszym stopniu”, wyjaśnia Moritz Bernd, dyrektor zarządzający spółki Simpac Europe GmbH.

 

Wprawdzie wraz z silnikiem spalinowym odpadają komponenty odprowadzania spalin i komponenty napędu, ale „również samochody elektryczne potrzebują elementów karoserii i elementów nośne, obudów metalowych na akumulatory lub blach elektrotechnicznych stosowanych w silnikach, a które powstają na naszych prasach”, podkreśla Simon Scherrenbacher, zastępca rzecznika prasowego spółki Schuler AG. Wolfgang Wiedenmann, zastępca kierownika działu sprzedaży firmy Andritz Kaiser ma podobny punkt widzenia: „w sumie straty i zyski wzajemnie się równoważą”.

Aby możliwa była produkcja pakietów blach do silników elektrycznych o dużej mocy i wydajności z cienkich blach elektrotechnicznych, stosowane są często kompleksowe narzędzia złożone, posiadające kilka stacji. W tym celu potrzebne są maszyny ze szczególnie dużą przestrzenią zabudowy, w których mocowane mogą być dłuższe narzędzia. Odpowiednie prasy, po części jako warianty istniejących serii, oferowane są przez wszystkich producentów.

 

Cyfrowa przyszłość prasy do obróbki plastycznej: z napędem serwo, połączona do sieci, serwisowana prewencyjnie.

 

Na następne lata Moritz Bernd, dyrektor zarządzający spółki Simpac, przewiduje: „narzędzia będą stawać się coraz bardziej złożone, ponieważ integrowanych będzie więcej operacji. Dlatego prasy serwo są w dalszym ciągu systemem faworyzowanym, który na całym świecie zdobywać będzie udziały rynkowe”. Oprócz tego w dalszym ciągu w przyszłości forsowane będą tematy dotyczące czwartej rewolucji przemysłowej, monitorowania stanu (Condition Monitoring) i prewencyjnego utrzymania ruchu.

Podobny kierunek rozwoju widzi Gottfried Ebneter ze szwajcarskiej firmy Bruderer: w następnych latach w dalszym ciągu umacniać będzie się technologia serwo, również w zakresie wykrawarek.

 

Klienci dostawców maszyn oczekują kompetencji w temacie digitalizacji i filozofii przemysłu 4.0, ponieważ sami posiadają jeszcze małą wiedzę na tym obszarze”. Jednakże zastrzega on, że wiele kwestii pozostaje w dalszym ciągu ostatecznie niewyjaśnionych: „wprawdzie gromadzimy często już dane, ale często nie wiemy dokładnie, do kogo należą te dane i w jaki sposób możemy je sensownie wykorzystać. Oprócz tego brakuje nam modeli biznesowych, które w sposób zadowalający definiują koszty i usługi w ramach aplikacji przemysłu 4.0. Również temat bezpieczeństwa cybernetycznego nie jest jeszcze zadowalająco wyjaśniony”.

 

To, że sensowne wykorzystywanie danych nastąpi, pozostaje jednakże bezsporne. „W przyszłości postrzegamy przede wszystkim digitalizację jako ważny temat”, podkreśla to również włoski producent pras AIDA Europe. Michele Archenti, manager sprzedaży i marketingu, oraz Stephane Muesser, manager sprzedaży produktu, przyznają natomiast, że: „dzisiaj stoimy na samym początku, dopiero powoli uczymy się, jak możemy efektywnie wykorzystać dane”.

 

Nowy element mocujący firmy ROEMHELD zgodny z ideą przemysłu 4.0  zbiera dane bezpośrednio na suwaku prasy.

 

Tak, jak to czynią producenci, tak i specjalista w dziedzinie technologii mocowania ROEMHELD przygotowuje się na digitalizację pras. Na targach Blechexpo zaprezentował po raz pierwszy nową serię systemu szybkiego mocowania narzędzi Flexline, który nadaje się do serwisowania prewencyjnego oraz zastosowań w ramach aplikacji w przemyśle 4.0.

Element mocuje nie tylko narzędzia w sposób w pełni automatyczny, ale za pomocą zintegrowanych czujników dokonuje pomiaru w czasie rzeczywistym,  sił mocujących na suwaku prasy i przesyła dane do układu sterowania maszyny. Stąd operator zna w każdym czasie rzeczywistą siłę mocującą na narzędziu; jest on w stanie natychmiast zidentyfikować przeciążenie na elemencie mocującym, a tym samym na narzędziu, występowanie ponadnormatywnych sił zrywających, wyłamań narzędzia i ślady zużycia. Przebieg siły mocującej jest oprócz tego protokołowany, poprzez co ułatwiona jest analiza błędów i możliwe szybkie rozwiązanie problemu w przypadku serwisu.

Ponieważ system szybkiego mocowania posiada budowę modularną, to można go w różny sposób skonfigurować i stosować w niemalże wszystkich modelach pras i dla każdego narzędzia. Obok instalacji w nowej maszynie nadaje się on również do późniejszego doposażenia istniejących urządzeń. Oprócz tego ten element mocujący można stosować do automatyzacji linii pras.

ROEMHELD: optymalizator czasów zbrojenia w zakresie obróbki plastycznej blach, przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy.

 

Optymalizator czasów zbrojenia ROEMHELD rozwiązuje, za pomocą swego obszernego portfolio w zakresie technologii mocowania narzędzi, niemalże każde zadanie w odniesieniu do mocowania przy obróbce plastycznej blachy, przetwarzaniu tworzyw sztucznych i gumy. Magnetyczne, hydrauliczne i elektromechaniczne systemy mocujące posiadają możliwość wszechstronnego zastosowania i przyczyniają się do wydajniejszego i ekonomiczniejszego ukształtowania procesów w produkcji jednostkowej i seryjnej w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Produkty w zakresie wymiany narzędzi, między innymi wózki do transportu narzędzi, listwy rolkowe i konsole z napędem uzupełniają asortyment.