Roemheld kładzie nacisk na digitalizację i automatyzację procesów.

Grupa ROEMHELD podczas tegorocznych targów EMO skoncentrowała się na cyfryzacji i automatyzacji. Do nowości należy cały szereg elementów mocujących ze zintegrowanym elektronicznym pomiarem drogi, nowe rozmiary konstrukcyjne w pełni elektrycznych docisków skrętnych oraz elementy mocujące z punktem zerowym STARK.connect oraz STARK.airtec z całkowicie zintegrowanym systemem czujników. Premierę targową świętują ponadto uchwyty paletowe STARK z systemem mocowania z punktem zerowym dla zautomatyzowanej zmiany palet, również na stołach maszynowych bez własnego transferu medium.

Po raz pierwszy zobaczyć można oprócz tego pneumatyczny docisk skrętny, którego siła docisku pozostaje zachowana pomimo spadku ciśnienia. Wszystkie nowości, a także wybrane elementy obszernego asortymentu produktów w zakresie technologii mocowania, prezentowane są przez grupę ROEMHELD w hali 4 na stoisku E 54.

Elektryczny system pomiaru drogi dla elementów mocujących

W celu cyfryzacji elementów mocujących firma ROEMHELD stworzyła kompaktowy elektryczny system pomiaru drogi, który został już zintegrowany w szeregu produktów. Za jego pomocą monitorować można kompletny zakres skoku w krokach o wielkości dziesiątych części milimetra. Dzięki temu element mocujący może na przykład identyfikować różnorodne wysokości detali. Zebrane dane są przekazywane do nadrzędnego układu sterowania.

Nowe mimośrodowe siłowniki do mocowania w otworach do obróbki 5-cio osiowej

W zakresie oszczędzającego miejsce osiowego mocowania i pozycjonowania ROEMHELD prezentuje nową serię mimośrodowych siłowników do mocowania w otworach. Dzięki smukłej konstrukcji elementy pozwalają się umieszczać bardzo blisko względem konturu detalu, mimośrodowe rozmieszczenie segmentów mocujących dodatkowo polepsza dostęp elementu. Mimośrodowy siłownik do mocowania w otworach może zostać umieszczony blisko względem konturu detalu ze względu na swą smukłą konstrukcję.

Średnicę otworu można dopasowywać poprzez łatwo wymienialne tulejki zaciskowe, przy czym element mocujący pozostaje w swym przyrządzie. Dopasować można również wysokość powierzchni przylegania – na wypadek, gdyby krawędzie otworu znajdowały się niżej niż pozostała powierzchnia przylegania, do wyboru się różnorodne rozmiary konstrukcyjne. W razie potrzeby dostępna funkcja odmuchu sprężonym powietrzem.

Wielorakie możliwości monitorowania zapewniają bezpieczne procesowo mocowanie: sprawdza się, czy detal jest zamocowany lub luźny, czy jest on prawidłowo ułożony i czy trzpień zaciskowy jest sprawny. W ten sposób można stosować mimośrodowe siłowniki do mocowania w otworach również w aplikacjach zautomatyzowanych.

Nowe rozmiary konstrukcyjne elektrycznych docisków skrętnych

Obok innowacji, istniejące już typoszeregi poszerzane są o asortyment ROEMHELD w postaci cyfrowej technologii mocowania. I tak na przykład seria elektrycznych docisków skrętnych służących do mocowania detali, w których punkty mocowania muszą być wolne w celu umiejscowienia lub wyciągnięcia detalu poszerzona została o dwa rozmiary konstrukcyjne.

Element mocujący jest idealny do zastosowań w środowisku niehydraulicznym oraz w ramach urządzeń zautomatyzowanych lub wtedy, gdy siła mocująca musi zostać zachowana po odłączeniu doprowadzenia energii.

Pneumatyczny docisk skrętny utrzymuje siłę mocującą również przy spadku ciśnienia

Jeżeli wystarczające są siły mocujące w zakresie 400 N, to dla urządzeń mocujących ze zautomatyzowanym załadunkiem i rozładunkiem zastosować można pneumatyczny docisk skrętny ze wzmacniaczem siły. Nowa blokada mechaniczna zapewnia, że siła mocująca pozostanie zachowana przy spadku ciśnienia. Pneumatyczne monitorowanie działania umożliwia sprawdzenie stanu pozycji tłoczyska w pozycji odmocowanej w  w celu bezpieczniejszej realizacji  umiejscowienia lub wyciągnięcia detalu w przyrządzie mocującym.

W przypadku obróbki na sucho lub obróbki ze smarowaniem ilościami minimalnymi zgarniacz może być chroniony przed przylegającą frakcją najdrobniejszych cząstek brudu dodatkowym pierścieniem zgarniającym.

STARK.connect oraz STARK.airtec z całkowicie zintegrowanym systemem czujników

Systemy mocujące z punktem zerowym STARK.connect oraz STARK.airtec są wyposażone w całkowicie zintegrowany system czujników. Rozróżnia on pomiędzy stanami mocowania, ”zamocowany bez trzpienia mocującego”  „trzpień mocujący zamocowany ” oraz „odmocowany”. Wszystkie sygnały są przesyłane poprzez wyjścia PNP do sterownika SPS. Oprócz tego stan zamocowania sygnalizowany jest po tylnej stronie elementów za pomocą diod LED.

Obydwa systemy szybkomocujące mocują i zwalniają detal w sposób pneumatyczny i charakteryzują się kompaktową konstrukcją, a także krótkimi czasami mocowania i zwalniania przy jednocześnie wysokich siłach mocujących. Stosowane są one wszędzie tam, gdzie detale, przyrządy, palety i elementy maszyn muszą być niezawodnie, szybko, automatycznie i precyzyjnie powtarzalnie łączone z obrabiarkami, robotami i manipulatorami.

STARK.connect oraz STARK.airtec są niezwykle odporne i przystosowane do pracy nawet w środowisku robotów spawalniczych i zgrzewalniczych, na przykład w zakresie elastycznej i zautomatyzowanej produkcji karoserii samochodowych.

STARK.connect z aktywnym dociągiem i wyrównaniem

STARK.connect charakteryzuje się pływającym mocowaniem z aktywnym dociągiem, które gwarantuje optymalne współpłaszczyznowe przyleganie detalu. Szczególna konstrukcja umożliwia ukośne wsuwanie pod kątem i wysuwanie trzpienia. W przypadku zmian na detalu, na przykład na skutek zmiany temperatury, mechanizm mocujący może to wyrównać w odpowiednim kierunku.

Dzięki mechanizmowi kompensującemu STARK.connect może kompensować błędy pozycjonowania wynoszące do 1,5 mm. Trzpień mocujący dociągany jest automatycznie i z dużą siłą. W ciągu pół sekundy system mocuje i blokuje pozycje jest  za pomocą sprężyn, a jego siła wzmacniana jest pneumatycznie.

STARK.airtec – alternatywa bez aktywnego dociągu

W przypadku zastosowań, w których aktywny dociąg jest zbędny, stosowany jest STARK.airtec, który również wyposażony jest w elektroniczne sprawdzanie stanu urządzenia. System oferuje siły mocujące wynoszące 20 kN oraz bardzo krótkie czasy mocowania i odmocowania od 0,2 s. Również STARK.airtec posiada nadzwyczajnie solidną konstrukcję i może pracować bez konserwacji , wykonując co najmniej 2 miliony cykli mocowania.

Uchwyt paletowy z zasilaniem w media i systemem mocowania z punktem zerowym.

Uchwyt paletowy z zasilaniem w media i systemem mocowania z punktem zerowym

umożliwia zautomatyzowaną zmianę palet również na maszynach bez własnego transferu medium.

Poprzez złącze wielofunkcyjne zintegrowane na uchwycie palet realizowane jest zasilanie hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne niezbędne do wykonywania operacji zwalniania i mocowania. W ten sposób innowacja ta może być bez problemu stosowana jako doposażenie.

Nowości targowe

Dla oszczędzającego miejsce mocowania i pozycjonowania osiowego ROEMHELD prezentuje nową serię mimośrodowych siłowników do mocowania w otworach (fotografia: ROEMHELD).
Przy nowym uchwycie paletowym STARK niezbędne dla operacji zwalniania i mocowania zasilanie hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne realizowane jest poprzez złącze wielofunkcyjne zintegrowane w uchwycie (fotografia: STARK).
Nowo skonstruowana blokada mechaniczna przy nowym pneumatycznym docisku skrętnym zapewnia, że siła mocująca pozostaje zachowana nawet przy znacznym spadku ciśnienia, a detal pozostaje pewnie w swojej pozycji (fotografia: ROEMHELD)