ProModul – modułowy system produkcyjny do automatyzacji kompletnej obróbki detali

Ekonomiczna kompletna obróbka

Dzięki modułowemu systemowi produkcyjnemu ProModul elementy obrabiane mogą być w pełni automatycznie zmieniane w obrabiarce i wykańczane w modułach dodatkowych.

Zalety

 • Wzrost jakości dzięki pełnej obróbce detali
 • Zwiększona wydajność dzięki zwiększonej przepustowości
 • Kompletny system z jednego źródła
 • Automatyzacja, która może więcej

Zasada ProModule:

Dane techniczne

 • Zakres roboczy ProModul R: 1600 x 1600 mm
 • Zakres roboczy  dodatkowego modułu ProModule: 1200 x 1200 mm
 • Wysokość: ok. 2300 mm
 • Pojemność części w szufladach: 80 detali, 100 x 100 mm
 • Robot: Fanuc 10 kg
 • Sterowanie: Simatic

Broszura PDF

ProModul – moduły

ProModul R – cela zrobotyzowana do automatycznego załadunku i rozładunku obrabianych detali
Zautomatyzowana obsługa surowych i gotowych detali odbywa się za pomocą ProModul R, komórki robota ze zintegrowanym magazynem detali, który jest sprzężony z centrum obróbczym.

ProModul – moduły dodatkowe
automatyzacja kolejnych etapów produkcji
 
Kolejną obróbkę detali można przeprowadzić w modułach dodatkowych. Robot ProModule R przenosi obrabiane przedmioty bezpośrednio do modułów dodatkowych. Nawet niewielkie prace montażowe, takie jak wtłaczanie, mogą być wykonywane w modułach dodatkowych, dzięki czemu modułowy system produkcyjny ProModul umożliwia kompletne wytwarzanie detali w sposób całkowicie automatycznie.

Wymienne moduły dodatkowe do wyboru

Moduły rozszerzeń są dostępne dla następujących operacji: do usuwania zadziorów (gratowania), pomiarów i testów jakości, etykietowania i znakowania, rozmagnesowywania oraz do wtłaczania elementów funkcjonalnych.

Otwartość na Państwa specyficzne wymagania

Automatyzacja ekonomiczna nawet przy małych rozmiarach

System produkcyjny ProModul jest elastyczny i modułowy. Otrzymujecie Państwo dogładnie to, czego potrzebujecie.  Wszystkie moduły ProModules są skoordynowane i można je wybrać zgodnie z zadaniem.


ProModules można indywidualnie dostosowywać do:

 • obrabianych detali
 • obrabiarki
 • sposobu podawania i odbierania detalu
 • konkretnych zadań i operacji (toczenie, frezowanie, erodowanie itp.) 

Cechy

 • Zautomatyzowane przenoszenie przedmiotów obrabianych z chwytaniem i wymianą chwytaków
 • Można przeprowadzać cykle obróbki zgrubnej / wykończeniowej: siły zaciskające można regulować za pomocą urządzenia i sterowania
 • Optymalizacja technologii mocowania przedmiotu obrabianego: mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego
 • Łatwy do wdrożenia w istniejących obrabiarkach
 • ProModules są mobilne i mogą być stosowane na różnych obrabiarkach

Zastosowanie

 • Gotowe detale: elementy mogą być całkowicie obrobione w OP 10 i OP 20
 • Zwiększona wydajność produkcji – ekonomiczna nawet przy małych rozmiarach partii
 • Unikanie przestojów dzięki automatycznej konfiguracji
 • Możliwy nieograniczony czas działania bezzałogowego, ponieważ nie jest on ograniczony liczbą palet
 • Mały zapotrzebowanie na miejsce
 • Odciążenie pracowników

 

ProModul – modułowa zasada konfiguracji

Moduł bazowy
Połączenie ProModul R z obrabiarką w celu automatycznego załadunku/rozładunku detali.

po lewej lub prawej stronie
Podłączenie dowolnego modułu dodatkowego do ProModul R po lewej i / lub po prawej w celu realizacji dalszych zadań. Robot ProModule R ładuje i rozładowuje detale do modułów dodatkowych.