Zestaw serwisowy O-Ringów


Zestaw serwisowy wszystkich o-ringów i pierścieni zabezpieczających.

Zastosowanie:

Obsługa serwisowa gniazd SPEEDY classic 1.

Uwaga:

Gniazda szybko mocujące są na stałe pod naciskiem sprężyny!

Tylko autoryzowany serwisant może wykonywać prace montażowe na zmontowanych gniazdach szybko złącznych. Przy wszystkich pracach należy bezwzględnie przestrzegać niezbędnych środków bezpieczeństwa!

Numer zamówieniowy Opis Masa [kg]
804 191 Service-Set 0.01

Zestaw serwisowy O-Ringów