Zawór odcinający


Zawór kulowy odcinający

Zastosowanie:

Do odcinania pojedynczych obiegów.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Opis Max ciśnienie [bar] Masa [kg]
999 104 Zawór kulowy odcinający 64 0.10

Zawór odcinający