TORNADO – do zabudowy – kwadratowe – powierzchnie przylegania – system odmuchiwania


Możliwość kontroli przylegania na podstawie różnicy ciśnień powietrza odmuchującego.
Dzięki kwadratowemu kształtowi gniazda istnieje możliwość zamocowania i zablokowania odpowiednio zorientowanej palety nawet przy mocowaniu w jednym gnieździe.

Zastosowanie:

Do pojedynczego mocowania, do obróbki 5-cio osiowej i innych zastosowań. Również do stosowania wspólnie z gniazdami okrągłymi.
Do zabudowy w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i mostach obrotowych.
W systemach zautomatyzowanych zmniejsza się ilość czyszczenia.
Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, erodowanie i testowanie urządzeń montażowych

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowySiła trzymania [N]Siła ciągnąca [N]Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar]Masa [kg]Karta zabudowy
804.62125 0006 70035 – 401.50D002
804.62325 00010 00075 – 801.50D002

TORNADO – do zabudowy – kwadratowe – powierzchnie przylegania – system odmuchiwania