TORNADO – do zabudowy – kwadratowe – powierzchnie przylegania – system odmuchiwania


Możliwość kontroli przylegania na podstawie różnicy ciśnień powietrza odmuchującego.
Dzięki kwadratowemu kształtowi gniazda istnieje możliwość zamocowania i zablokowania odpowiednio zorientowanej palety nawet przy mocowaniu w jednym gnieździe.

Zastosowanie:

Do pojedynczego mocowania, do obróbki 5-cio osiowej i innych zastosowań. Również do stosowania wspólnie z gniazdami okrągłymi.
Do zabudowy w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i mostach obrotowych.
W systemach zautomatyzowanych zmniejsza się ilość czyszczenia.
Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, erodowanie i testowanie urządzeń montażowych

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
804.621 25 000 6 700 35 – 40 1.50 D002
804.623 25 000 10 000 75 – 80 1.50 D002

TORNADO – do zabudowy – kwadratowe – powierzchnie przylegania – system odmuchiwania