TORNADO – do zabudowy – kwadratowe – powierzchnie przylegania – system odmuchiwania


Możliwość kontroli przylegania na podstawie różnicy ciśnień powietrza odmuchującego.

Dzięki kwadratowemu kształtowi  gniazda istnieje możliwość zamocowania i zablokowania odpowiednio zorientowanej palety nawet przy mocowaniu w jednym gnieździe.

Zastosowanie:

Do pojedynczego mocowania, do obróbki 5-cio osiowej i innych zastosowań. Również do stosowania wspólnie z gniazdami okrągłymi.

Do zabudowy w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i mostach obrotowych.

W systemach zautomatyzowanych zmniejsza się ilość czyszczenia.

Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, szlifowanie, erodowanie i testowanie urządzeń montażowych.

Powierzchnie przylegania i system odmuchiwania.

Śruby mocujące w zakresie dostawy.

1) Powierzchnie przylegania z odmuchiwaniem

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
806 021 38 000 20 000 35 – 40 2.40 D003

TORNADO – do zabudowy – kwadratowe – powierzchnie przylegania – system odmuchiwania