STARK.classic.NG


Jednostronnego działania, hydrauliczne lub pneumatyczne

Elementy mocujące STARK.classic.NG mocowane siłą sprężyny i luzowane hydraulicznie lub pneumatycznie. Zarówno elementy zaciskowe luzowane hydrauliczne, jak i pneumatyczne zaprojektowane z punktem zerowym. Funkcja trzeciej ręki dostępna w wersji luzowanej hydraulicznie. Elementy mocujące STARK.classic.NG również dostępne z indeksowaniem i / lub wylotem chłodziwa.

Cechy szczególne rodziny produktów STARK.classic.NG:

  • Podnoszenie: STARK.classic podnosi paletę po zwolnieniu
  • Proste: łatwe do czyszczenia
  • Precyzyjny: ze względu na dopasowanie cylindryczne
  • Trwałe: śruby dociskowe
  • Wszechstronne: sterowanie zaciskiem, kontrola zamocowania i przylegania, odmuch,
    transfer medium

STARK.classic.NG