STANDARD – moduł – okrągłe


Moduł wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej.

Zastosowanie:

Do montażu w paletach maszynowych, płytach, kątach, kostkach, wieżach i mostach obrotowych.

W przypadku płyt bez przyłączy kanałowych lub palet maszynowych gniazda mogą być połączone przewodami rurowymi. Zasilania pneumatyczne i hydrauliczne mogą być podłączone kołnierzowo lub bezpośrednio do dna gniazda.

Łatwa instalacja w każdej pozycji.
Samodzielny system, również użyteczny w przelotowych otworach.

Może być stosowany do wszystkich typowych operacji obróbki, takich jak frezowanie, toczenie (zaciskowe zawory regulacyjne), szlifowanie, erodowanie i testowanie stanowisk do urządzeń montażowych.

Wariant podłączenia przez dno G1/8 ”
Wariant podłączenia kołnierzowego.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Przyłącze hydrauliczne Masa [kg] Karta zabudowy
808.103 25 000 6 700 35 – 40 Od spodu 2.90  D007
808.104 25 000 6 700 35 – 40 Od spodu + kołnierz 2.90  D007
808.106 25 000 10 000 75 – 80 Od spodu 2.90  D007
808.107 25 000 10 000 75 – 80 Od spodu + kołnierz 2.90  D007

STANDARD – moduł – okrągłe