STANDARD – do zabudowy na stole – okrągłe z trzpieniem centrującym


Trzpień centrujący do dokładnego wypozycjonowania na stole.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
802.103 25 000 6 700 35 – 40 2.50
802.104 25 000 10 000 75 – 80 2.50

STANDARD – do zabudowy na stole – okrągłe z trzpieniem centrującym