STANDARD – do zabudowy na stole – kwadratowe z trzpieniem centrującym


Dzięki kwadratowemu kształtowi nadaje się do stosowania jako gniazdo pojedyncze z zabezpieczeniem detalu przed obrotem.
Trzpień centrujący do dokładnego wypozycjonowania na stole

Zastosowanie:

Do pojedynczego mocowania, do obróbki 5-cio osiowej i innych zastosowań. Również do stosowania wspólnie z gniazdami okrągłymi.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Numer zamówieniowy Siła trzymania [N] Siła ciągnąca [N] Ciśnienie hydrauliczne do zwolnienia [bar] Masa [kg] Karta zabudowy
802.153 25 000 6 700 35 – 40 2.50
802.154 25 000 10 000 75 – 80 2.50

STANDARD – do zabudowy na stole – kwadratowe z trzpieniem centrującym