Pulpity sterujące modulog RHI M-018


  • Pulpit sterujący z panelem dotykowym, sterowaniem dwuręcznym i kolumną podnośną
  • Pulpit sterujący z panelem dotykowym
  • Stół roboczo – odkładczy
  • Za pomocą sterowania dwuręcznego
  • Kolumna podnośna Basic z płytą bazową

  • Wersja RHI M-018
Pulpity sterujące modulog RHI M-018