Pierścień kulkowy – do system 3000


Właściwości:

Pierścień kulkowy jako część zamienna, z drutem mocującym i spłaszczonymi kulkami

Zastosowanie:

Do mocowania i luzowania trzpieni

Rysunek/Przykład zastosowania:

Nr zamówieniowy Liczba kulek
3000 901 36

Pierścień kulkowy – do system 3000