Narzędzie montażowe SPEEDY basic Y


Właściwości:

Narzędzie montażowe do bezpiecznego i pewnego zamontowania SPEEDY basic Y.

Rysunek/Przykład zastosowania:

Nr zamówieniowy Rozmiar klucza Moment dokręcenia Masa
8000 899 SW13 15 Nm 0,05 kg

Narzędzie montażowe SPEEDY basic Y