Narzędzia S1.000


Narzędzia S1.000 to odpowiednie narzędzia specjalne do montażu i demontażu uszczelek do elementów hydraulicznych.

  • Zestaw do kompletacji 5
  • Rękawy kalibracyjne do uszczelnień zewnętrznych
  • Trzpienie kalibracyjne do uszczelnień wewnętrznych

Narzędzia S1.000