Imadła maszynowe SCS


  • Ze szczęką stałą
  • Mechaniczne lub hydrauliczne
  • Rozmiary 80•120 mm

  • Wersja SCS – ze szczęką stałą
  • Max. siła mocowania SCS 80: 25 kN przy 60 Nm, SCS 120: 40 kN przy 100 Nm,
Imadła maszynowe SCS