Złącza hydrauliczne

Złącza do oddzielania i łączenia przewodów hydraulicznych
Wersje do sprzęgania ręcznego i automatycznego Wersje do linii pneumatycznych i próżniowych sprzężenie z ciśnieniem w układzie lub sprzężeniem bez ciśnienia

Grupy produktów (3)