Złącza hydrauliczne

Złącza do oddzielania i łączenia przewodów hydraulicznych
Wersje do sprzęgania ręcznego i automatycznegoWersje do linii pneumatycznych i próżniowychsprzężenie z ciśnieniem w układzie lub sprzężeniem bez ciśnienia

Grupy produktów (3)